smart farm demo 1 ampornplace

ศึกษาอย่างมีเป้าหมาย อย่างที่ทราบว่าเรามี own cloud เองได้แล้ว ข้อมูลก็เป็นของเรา เก็บข้อมูลไว้ขายก็ได้

ที่เห็นคือต้นแบบ โรงเรือนเลี้ยง ผัก AI ผัก IOT ผัก Arduino ชอบชื่อไหนก็ว่าไป

ไอเดีย คือ จะใช้ AI recoqnition เป็นกล้อง จับตามองผัก ว่าสีสวย สดมั้ย (ตั้งค่าสีตามชอบได้ เขียวอ่อน เขียวเจ้ม ดำ น้ำตาล ) จากนั้นให้ AI โปรแกรมสั่ง Arduino ปรับน้ำ ปรับปุ๋ย ปรับความชื้น รดน้ำ ตามเรื่องตามราว จนผักได้ความอุดมสดใส สีสวยตามต้องการ
… โมเดลนี้เรียกว่ามีขนาด 1 เซล 1 ชั้น ลงผักกาดสลัดได้ประมาณ 25 กอ หากทำหลายชั้น เรียกเป็น rack 4 ชั้น ก็ ได้ 100 กอ กอละ 10 บาท ขายรอบนึงก็ 1000 บาททุกๆ 35 – 45 วัน หากทำซัก 50 rack และให้มันต่างรุ่นกัน คนละวัน แปลว่ามีผักขายทุกวัน วันละ 1000 บาท บนพื้นที่ ราว ๆ 70 ตรม.
เดือนนึงก็ 30000 บาท ทำเยอะก็ได้เยอะ ทำบนคอนโดก็ได้

เมื่อโปรแกรมเมอร์ ต้องการทำเกษตร แต่ขี้เกียจ ต้องการใช้เวลาทำโค้ดเยอะๆ แถมไม่มีเวลาเฝ้าแปลงผัก ก็เลยต้องใช้ IOT ไฟฟ้าก็ Solar cell รอไปก่อน ตังกหมด

ต้นทุนต่อ rack ไม่รวม IOT (ใช้ IOT คุมหลายๆ rack ได้) ราว ๆ 6000 บาท 6 เดือนคืนทุน ทะยอยทำไปทีละ rack …

ทีสำคัญเรามีข้อมูลเราเองตลอด เรียกว่า big data แล้วมาวิเคราะหว่า ควรปรับสูตรการเพาะเลี้ยงอย่างไร

คราวนี้อยู่ที่ไหน ๆ ก็ปลูกผักได้ ทุกๆ บรรยากาศ แถมไม่ต้องเฝ้า … ทำเกษตรวันละ 3 ชม เขียนโค้ดวันละ 7 ชม ไม่รยฝวยให้มันรู้ไป 5555

ผักเสร็จ เดี่ยว AI เลี้ยงปลานิล ซะเลยยย

รอติดตามกันนะครับ

560 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น