จากหิ้งสู่ห้าง – SMT20-001 บอร์ดอเนกประสงค์

จากที่ศึกษาพัฒนาชิ้นงานมาหลายต่อหลายรายการ  รวมไปถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มและแอพมือถือ  ก็ถึงเวลาที่จะออกผลิตภัณฑ์ที่จะตอบโจทย์การใช้งานแบบหลากหลาย  หรือ เป็นงานอเนกประสงค์   ที่จะมีความสามารถดังนี้

 • รับสัญญาณ  Analog ได้  6 ช่อง
 • I2C  = 2  ช่องสัญญาณ   เช่น  วัดความชื้น อุณหภูมิ   นอกและในห้อง
 • Relay Out ได้  6 ตัว  สำหรับการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ  ตามค่าวัดที่กำหนดไว้
 • ผู้ใช้งานตั้งค่า WiFi และรหัส เองได้ผ่านทาง Bluetooth
 • บอร์ด ที่สามารถเปลี่ยน ตัว MCU ได้
 • พร้อมแอพ  SMT20  ให้ใช้งานและระบบการจัดการหลังบ้าน  สำหรับการจัดการอุปกรณ์และข้อมูล

สำหรับตัวอย่างการนำไปใช้งาน

Smart Home

 • สำหรับการควบคุมการให้น้ำสวนหน้าบ้าน  โดยจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดเข้าที่พอร์ต Analog
 • สำหรับการควบคุมการปิดเปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งแบบตั้งเวลาและการควบคุมอัตโนมัติโดยการวัด
 • เก็บบันทึกค่าวัดต่างๆ เข้าสู่ Server

Smart Farm

 • สำหรับการควบคุมการให้น้ำ  ให้ปุ๋ย  ทั้งโรงเพาะเห็ดและ ผักไฮโดรโปนิกส์
 • สำหรับการควบคุมการให้น้ำสำหรับพืชยืนต้น  โดยจะต้องติดตั้งแบบกระจาย
 • สำหรับการตรวจวัดปริมาณน้ำฝน

Smart Factory

 • สำหรับติดตั้งและวัดค่าสถานะของเครื่องจักรเช่นวัดอุณหภูมิของแบริ่ง
 • สำหรับวัดอุณหภูมิในห้องควบคุม และควบคุมการทำงานของพัดลม  แอร์

ชิ้นงานต้นแบบก่อนออกแบบ PCB  การสื่อสารระหว่างบอร์ดด้วยพอร์ต อนุกรม  และมี  I2C ให้ใช้อีก 2 ช่องสญญาณ

อีกรุ่นที่ใช้  ESP32 แทน ESP8266  พร้อม  Relay อีก 4 ตัว  งานจริงจะมี 6 ตัว

เพราะความที่ต้องการออกแบบให้เป็นบอร์ดอเนกประสงค์  งานชิ้นนี้จึงมาพร้อมกับโค้ด  แบบ Open กันเลย  เพื่อให้ผู้ใช้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างคล่องตัว  พร้อมให้คำปรึกษา  และการบริการ  Server  ครบวงจรกันเลยทีเดียว

806 total views, 4 views today