IOT Platform Update

เจอกันอีกรอบกับการอัพเดท  ความก้าวหน้าของแพลตฟอร์ม  ที่เอาเข้าจริงแล้ว  ต้องใช้เวลาพัฒนาอยู่นานทีเดียวทำไปปรับไป

หน้าจอแรกของวันนี้  คือ  ภาพรวมของ  User  ที่จะมองเห็นรายการอุปกรณ์  IOT ที่มีอยู่ในระบบ  ที่หน้าจอมีปุ่มให้ปิดเปิดระบบได้ง่ายดาย  โดยแต่ละภาพอาจจะหมายถึงหลอดไฟของห้องนอนต่างๆ  หรือรายการอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องหนึ่ง  และนั่นหมายถึง  User จะไปตั้งชื่อมันว่า  ฟาร์มอะไรก็ได้  ตามแต่จะออกแบบเพิ่มเติมได้เลย

หน้าจอนี้  ทำให้ดูง่ายๆ  ในรูปแบบของเกจ  2 ช่อง  ที่สามารถเลือกดูข้อมูลได้  20 ช่อง  พร้อมการแสดงผลกราฟที่จะเปลี่ยนไปแสดงผลตามช่องที่เลือก เหมือนเลือกช่องทีวี  โดยกราฟจะแสดงผลย้ผนหลัง 10  รายการ  แต่การแสดงผลใน  desktop สามารถดูย้อนหลังได้มากกว่า  และ export เป็น excel ได้

สำหรับหน้าจอนี้  จะเป็นการกำหนดย่านการควบคุมว่าจะให้ระบบทำงาน  ปิดเปิดอย่างไร  โดยให้ device อ่านค่าจาก  server ลงไปทำงานในภาคสนามได้  โดยการอ่านค่าผ่าน  JSON  string

การควบคุมทำได้ 20  channel  โดยจะเลือกให้  relay  ในภาคสนามอ่านค่าตามช่องที่ต้องการได้  แต่จะต้องกำหนดให้สอดคล้องกับตัวอ่านข้อมูลหรือจากเซนเซอร์ในสนาม

ด้วยแพลตฟอร์มนี้  User  ก็จะมีระบบ  IOT platform  ให้ใช้งานเทียบเท่า  Blynk, NETPIE,  ได้สบายๆ  และนอกจากนี้เรายังจะพัฒนาเดินหน้าต่อไป  จนมันฉลาดเป็น  AI

อย่างไรก็ตาม  แนวคิดการออกแบบของเรา  ยังอยากให้ผู้ใช้งานระดับ  maker  ได้สนุกกับการเขียนโค้ดให้ทำงานร่วมกับระบบของเรา  ขณะเดียวกันเราก็จะเร่งพัฒนาอุปกรณ์พร้อมใช้  แค่เสียบปลั๊ก  ก็พร้อมใช้งาน  พร้อมแอพที่ดาวน์โหลดได้จาก  Google Store

ในใจทักทายกันมาได้ตาม  contact us นะครับ

 

190 total views, 4 views today