Power Meter Datalogger by Arduino

โครงการ Arduino Power Data logger   ได้รับคำถามมาว่าจะจัดการได้อย่างไร

แนวทาง

  • ใช้ PZEM เป็นตัววัด  โดยวัดกระแสได้สูงสุด 100 แอมป์  และแรงดัน 80- 260 Volt ได้แบบสบาย  และให้ผลการวัดที่ยอมรับได้  โดยได้มีการเปรียบเทียบกันมาแล้วดังนั้น PZEM กับการเป็น Power Meter ในราคาย่อมเยาว์จึงเป็นทางเลือกที่ดี
  • ใช้  ESP8266,  Ethernet Shield หรือ  GSM  Module ในการเชื่อมโยงกับ  Web Server   MySQL ต่าง ๆ
  • ใช้ Data Logger แปะบนหลัง  Arduino  สำหรับการเอาข้อมูลมาใช้จาก SD  card  อีกวิธีหนึ่ง

ในการเลือกใช้  บอร์ดที่จะเป็นสื่อกลางในการส่งข้อมูล  มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาดังนี้

  • การสื่อสาร  กับการรบกวนระบบเดิม  หรือสัญญาณรบกวนที่จะเกิดขึ้นกับระบบของเรา
  • ต้นทุนการพัฒนา  ติดตั้งและใช้งาน
  • ค่าใช้จ่ายระหว่างการบันทึกข้อมูล  เช่น  ค่าบริการ Sim  ที่จะสู้  Ethernet Shield หรือ  ESP8266 ไม่ได้  หากบริเวณที่จะตรววัดนั้นมี Wifi หรือมีเครือข่าย LAN อยู่แล้ว

แต่หากบริเวณนั้นไม่มีเครือข่าย LAN หรือยังไม่มี Wifi ก็อาจจะอาศัยการติดตั้ง  Access point สำหรับ Wifi  ก็ยังอาจจะประหยัดและเสถียรภาพกว่าการใช้ GSM   แต่หากพื้นที่นั้น  ไม่สามารถติดตั้ง  Wifi ได้  หรือ  ต้นทุนของ hot Spot สูง  ก็มีความจำเป็นจะต้องใช้  GSM

แต่สำหรับโครงการขนาดใหญ่  ที่จะพบกับสถานการณ์แตกต่างกัน  อาจจะมีความจำเป็นต้องมีชุดอุปกรณ์ทั้ง  3 ระบบ  ให้เลือกใช้งาน

นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาว่าในระยะยาวมีความจำเป็นจะต้องใช้เครื่องวัดเล่านี้อีกหรือไม่  หากจำเป็นต้องใช้ก็ยิ่งต้องพิจารณาให้ครบถ้วน

 

Ethernet Shield ใช้การได้คล่องตัว  ประหยัดหากในพื้นที่มี เครือข่าย LAN อยู่แล้ว

 

 

 

 

 

 

 

 

    ตระกูล ESP  เหมาะสำหรับพื้นที่ที่มี Wifi แล้ว  และระบบพื้นที่บริเวณนั้น  เช่นเครื่องจักร  ระบบควบคุม  ไม่มีผลจากการส่งสัญญาณ  Wifi

 

 

 

 

 GSM  Module   ใช้ได้ดีแต่ต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือนเพิ่มขึ้นตามความถี่การส่งสัญญาณ   ต้นทุนก็สูงกว่า

 

 

 

 

 

 

 

ในการเลือกใช้  PZEM นั้น ตัว PZEM  มาตรฐานมีพิกัดแรงดันไฟฟ้าที่  80 – 260 โวลต์  และกระแส 100 แอมป์  หากจำเป็นจะต้องใช้ไว้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ  3 เฟส  แรงดัน  380 V phase to phase  ก็ต้องหาทางปรับใช้  เช่นอาจจะต้องใช้หม้อแปลงแรงดัน  เพื่อลดความดันก่อนเข้า PZEM  และในบางกรณีที่กระแสเกินกว่า 100  แอมป์  ก็อาจจะจำเป็นต้องใช้ CT ช่วยลดกระแสลงมาก่อน

ในกรณีที่เกิดความซับซ้อนเช่นนี้  อาจจะต้องหันไปใช้  ตัววัดแรงดัน  ตัววัดกระแสแยกจากกันและทำการคำนวณ กำลังไฟฟ้าและคำนวณหน่วยไฟฟ้าสะสมด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง

 

2,812 total views, 1 views today

ใส่ความเห็น